Fælles vækst- og udviklingsmiljø

Vækst- og udviklingsmiljø
-skal binde Skiveegnen sammen

Tankerne om at etablere et fælles,  innovativt vækst- og udviklingsmiljø i Skive kommune begynder at tage form.  SETs bestyrelse har valgt at igangsætte en proces hen imod realisering af et miljø – et hus –  hvor innovation og iværksætteri  bindes sammen med uddannelsesmiljø og erhvervsliv. Arbejdstitlen på projektet er ”Innovation Skive” og det overordnede, langsigtede  mål er at indfri Skive Kommunes erhvervspolitiske mål om skabelse af vækst og arbejdspladser på Skiveegnen.

Direktør Gregers Frederiksen, der er formand for SET/Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter udtaler:

– SETs bestyrelse er ikke i tvivl om, at et samlet miljø – og et tættere samarbejde på tværs  – vil gavne hele Skiveegnen.  Et stærkt  innovativt miljø vil give iværksætterne et bedre afsæt og  kan tiltrække og fastholde såvel de unge, de studerende som den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne efterlyser.  Af samme grund vil et fælles miljø  også være til fordel for egnens etablerede virksomheder, ligesom vi håber, at det  kan tiltrække virksomheder og skabe spin off.  Han tilføjer:

-Vi ser også miljøet / huset  som en aktiv og kompetent medspiller for Skive Kommune i forhold til erhvervs- og turismeudvikling, branding og bosætning – herunder også den kommende erhvervspark i forbindelse med GreenLab.

Om baggrunden for SETs involvering i udviklingsprojektet siger Gregers Frederiksen:

– SET er egnens fælles erhvervs- og  turismefremmeaktør – og sammen med kommunen,  iværksætterhuset STEP1 i Skive og flere  velfungerende iværksættermiljøer i kommunen, stærke uddannelsesinstitutioner og  opbakning fra et driftigt erhvervsliv har vi allerede et solidt fundament. Et fundament, som vi gerne vil bygge videre på ved at realisere projektet – til gavn for alle parter.

Gregers Frederiksen konstaterer: – I andre sammenlignelige kommuner har man – med succes – skabt innovations- og iværksættermiljøer.  Hvis vi skal sikre, at Skive kommune holder trit med nabokommunerne er det nu, vi skal skabe vores egen model og igangsætte et udviklingsflow på kryds og tværs mellem  SET, kommune,  erhvervsliv, iværksættere, skoler og uddannelsesinstitutioner, erhvervs- og turismeaktører, investorer m.fl.

På spørgsmålet om, hvor ideen kommer fra, svarer bestyrelsesformanden:

– Igennem nogle år har det tværfaglige samarbejde ”Next Step”, der er nedsat af Uddannelsesrådet i Skive, arbejdet med tanken om et innovationsmiljø. SETs rolle er at rulle tankerne ud og finde ud af, hvordan et sådant samarbejde kan realiseres – og derfor har vi heller ikke på nuværende tidspunkt lagt os fast på en fysisk placering.

-SET har søgt midler i Skive Kommunes Vækstpulje til en udviklingsfase, fortæller Gregers Frederiksen, der uddyber: -Fase 1 skal afdække mulighederne for skal  skabe opbakning og konsensus om et fælles innovationsmiljø  hos samarbejdspartnerne, herunder afklaring af indhold, finansieringsmuligheder og behov i forbindelse med opstart og videreudvikling af ideen. Vi håber naturligvis på positiv respons på ansøgningen, så vi kan få skudt projektet i gang – til gavn for hele Skiveegnen.

Se hele præsentationen her

Læs artiklen i Skive Folkeblad:
Formand vil sætte turbo på proces: “Vi skal have et innovationscenter hurtigt”

 

Kontakt:
SET
Gregers Frederiksen, bestyrelsesformand
Tlf. +45 3092 1901

Ved at bruge hjemmesiden accepterer vores cookie- og privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close