Forløb om Machining gav produktionsoptimering

PRESSEMEDDELELSE

SETs forløb Machining gav 30% produktionsoptimering
– uden nye maskiner og ny teknologi

I Skive har 5 lokale metalforarbejdningsvirksomheder opnået en tidsreduktion på over 30% i gennemsnit ved at optimere på det eksisterende produktionsapparat , set i forhold til en investering i nye maskiner og ny teknologi. På foranledning af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) deltog virksomhederne i projektet Machining – i samarbejde med udviklings- og forskningscenteret DAMRC  (Danish Advanced Manufacturing Research Center) i Herning.

Målet med forløbet var at skabe større konkurrencedygtighed og dermed på sigt også højere tal på bundlinjen. Flere af de deltagende virksomheder opnåede  så store tidsbesparelser i løbet af forløbet, at de efterfølgende har valgt at fortsætte samarbejdet med DAMARC – for at skabe yderligere optimering på det øvrige produktionsapparat.

Formålet med projektet er ifølge SET klart: -Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med det eksisterende maskinpark – udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de styrke deres placering i markedet, siger Leo Ravn-Nielsen, koodinator og projektleder på Machining.

Synlige fordele med det samme
De to Skive-virksomheder JECO A/S og Formkon A/S deltog i introduktionsforløbet med DAMRC og hos begge virksomheder er konklusionen,  at det har været både tiden og indsatsen værd.

JECOs direktør, Rasmus Brandhof, fortæller:  -Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner . Vi har testet ét værktøj og fået indsigt i, ved hvilke omdrejningstal og tilspænding maskinen arbejder mest effektivt, hvilket i øvrigt overraskende nok viste sig at være noget højere end antaget. Det betyder øget effektivitet samt nedsat slid på værktøjet som en ikke uvæsentlig sidegevinst.  Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i.

Skepsis gjort til skamme
Hos Formkon har samarbejdet med DAMRC øget fokus på værdien af en anderledes tilgang til procedurerne. Peter Hjelm, adm. direktør, siger: -Netop DAMRCs anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med i projektet. Men med de muligheder som SET spillede på banen via Machining projektet, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af. Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer. Konkret fik vi indsigt i, hvordan det egentlig er, vi bearbejder materialerne. Hvad betyder svingninger, frekvens osv og hvor kan vi med fordel bevæge os hen i fremtiden, hvis vi begynder at kigge mere stringent på de specifikke parametre?

Muligheder for fremtiden
Både hos JECO og Formkon ser man altså muligheder i et fremtidigt samarbejde med DAMRC. Rasmus Brandhof siger: – Det er SETs fortjeneste,  at vi er kommet i kontakt med Klaus og DAMRC. Nu har vi fået syn for sagen og er ikke i tvivl om, at det vil kunne ses betragteligt på bundlinjen over tid gennem reduktion af antallet af produktionstimer og dermed forbedring af vores konkurrencedygtighed. Det giver lyst til at investere i et videre samarbejde med DAMRC.

For yderligere oplysninger:
SET /Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Leo Ravn-Nielsen, erhvervs- og udviklingskonsulent
Tlf. 6165 6620 / lrn@skiveet.dk
FAKTA

Machining
Machining er etableret på initiativ fra SET med erhvervs- og udviklingskonsulent Leo Ravn-Nielsen som koordinator og projektleder.
5 lokale virksomheder var igennem et fuldt forløb med DAMRC – bestående af 5 trin: formøde, briefingmøde, konkret justering, feedbackmøde samt et afrundingsmøde med fokus på funding af yderligere optimering. Forløbet er finansieret gennem funding fra Skive Kommune og har derved været gratis for virksomhederne at deltage i. Efter afsluttende forløb har flere af de deltagende virksomheder valgt at fortsætte et udviklingssamarbejde med DAMRC.

DAMRC
DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter for avancerede produktionsteknologier og materialer. Klaus Bonde Ørskov, som har været involveret i Machining, siger: -Vi er en slags virtuel kollega, der gennem brug af måleudstyr og efterfølgende data kan kigge om hjørner i processen, hvilket er helt unikt. Vores opgave er at udvikle og omdanne den nyeste viden til praktiske løsninger – herunder udvikling og optimering af fremstillingsprocesser. Det kan virksomhederne profitere af, idet deres arbejde i sagens natur bliver mere effektivt.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer vores cookie- og privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close