Indsats- og fokusområder

SETs primære opgaver

Erhvervsservice til etablerede virksomheder og iværksættere, events, turistservice, turismeudvikling samt branding og bosætning.

Rammen om vores rolle er:

 

Erhvervsservice

Vi arbejder målrettet med vejledning af iværksættere og eksisterende virksomheder i Skive Kommune. Vi har stor viden om en lang række tilskuds- og låneordninger og formidler ligeledes regionale virksomhedsordninger, ligesom vi tilbyder vejledning indenfor bl.a. markedsføring, salg og oplevelsesøkonomi.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med den enkelt virksomhed, og centerets medarbejdere trækker på ekspertise fra professionelle rådgivere og fra relevante samarbejdspartnere indenfor erhverv og turisme.


Events

Året igennem afholdes kurser, oplæg og faglige arrangementer for at inspirere og udvikle egnens erhvervsliv. Nogle arrangementer er forbeholdt vore medlemmer, mens andre er åbne for alle.

SET er tovholder for et antal virksomhedsnetværk, hvis medlemmer jævnligt mødes for at få ny viden og inspiration – med det formål at udvikle såvel sig selv som virksomheden.


Turistservice

SET varetager Skive Kommunes turistservice – både fysisk og digitalt.
Den fælles website, www.ferievedlimfjorden.dk informerer om Skiveegnens tilbud til turister på dansk, tysk og engelsk. Dertil tilbyder vi fysisk service til turister tre steder i kommunen: Fursund Turistinformation, Turistinformationen på Spøttrup middelalderborg samt Turistinformationen i Limfjordens Hus i Glyngøre.

 

Turismeudvikling

SET har til opgave at arbejde for fortsat udvikling i turisterhvervet på egnen og skabe omsætning og arbejdspladser indenfor turismen. Vi igangsætter og gennemfører derfor løbende projekter, der skal komme turismen på egnen til gode, bl.a. indenfor kompetenceudvikling og digitalisering.


Branding og bosætning

En af SETs opgaver er at markedsføre Skiveegnen udadtil som et godt sted at bo, besøg og drive virksomhed. Der sker gennem vore fire styrkepositioner jorden, energien, de lokale råvarer og det gode liv. Tilsammen kalder vi det Rent Liv! Dette brand går igen i både brochurer, på messer, og når vi fortæller om Skiveegnen som det sted, vi har valgt at bo, leve og arbejde.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer vores cookie- og privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close