Sådan indsamler og håndterer vi dine data

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET)
SET er en medlemsorganisation, der arbejder for at vejlede virksomheder i Skive Kommune inden for hele erhvervsfremme området, i tæt samarbejde med forvaltning for Erhverv og Udvikling, samt efter retningslinjer fra Erhvervs- og Arbejds markedsudvalget.

Vi har som mål at bidrage til vækst og udvikling for at gøre Skiveegnen til et attraktivt område for både erhvervsliv, turisme og bosætning.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement eller deltage i en undersøgelse mv. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, mail, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. I forbindelse med tilmelding til et event er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med tilmelding til en service er frivilligt.

Løbende ændringer i beskyttelse af personoplysninger
Den hastige udvikling betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i for af en synlig meddelelse på vores websites.

Registrering af informationer
SET behandler og gemmer alle dokumenter i al kontakt med etablerede og potentielle virksomheder digitalt. SET registrerer typisk følgende informationer om en virksomhed eller potentiel virksomhed i forbindelse med en vejledning eller anden kontakt:

  • Virksomheds navn og CVR-nummer
  • Virksomhedens telefonnummer, adresse, postnummer og by
  • Kontaktpersons navn, mail og mobilnummer
  • Informationer omkring vejledningen, herunder aftaler om opfølgning eller konkrete handlinger, der skal gennemføres af kunden eller af SET

Informationerne gemmes i et lukket CRM-system, der opereres i regi af Erhvervsfremme-styrelsen. De indsamlede informationer håndteres i henhold til operatørens Databehandleraftale. De registrerede informationer har til formål at hjælpe kunden inden for de aftalte områder samt at medvirke til at skabe overblik over relevante udfordringer på tværs af virksomheder og brancher, så der kan igangsættes tiltag til at møde disse udfordringer mest effektivt. Der sker efterfølgende ingen dataoverførsel af personoplysninger.

Ønsker en kunde at se, hvilke data SET har registeret om virksomheden eller kontaktpersonen, bedes virksomheden henvende sig til SET’s sekretariat.

Medlemskab af SET
SET registrerer følgende oplysninger om vores medlemmer.

  • Virksomhedens navn, adresse, tlf. og mail samt CVR-nummer
  • Kontaktpersonens navn og mail

Oplysningerne opbevares i det tidligere nævnte CRM-system, i vores økonomisystem samt i et regneark til brug for fakturering. Der oplyses om dette i en velkomst mail, der udsendes umiddelbart efter indmeldelse i foreningen samt på vores hjemmeside.

Formålet med at registrere disse oplysninger er at give SET et samlet overblik over medlemmerne, og at vi løbende kan orientere dem om deres muligheder som medlem.

Hvis et medlem melder sig ud af SET, er der mulighed for at få slettet sine oplysninger ved at sende en mail eller ringe til SET’s sekretariat.

SET vil dog også efter sletning af informationer i CRM-systemet opbevare fakturaoplysninger i henhold til gældende lovgivning og revisions krav.

SET nyhedsbrev
Både medlemmer og ikke-medlemmer kan abonnere gratis på SET’s nyhedsbrev. Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du at modtage nyheds mails fra SET i et omfang på ca. 20 gange pr. år. SET gemmer navn og e-mail adresse i det til enhver tid benyttede nyhedsbrevs-system. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende mail til SET.

Digital kontakt til SET
Hvis du kontakter SET digitalt (elektronisk formular eller mail) med spørgsmål, forslag eller lignende, skal du være bekendt med, at henvendelsen videresendes til relevant medarbejder, der melder tilbage på henvendelsen. Henvendelsen slettes fra SET’s generelle mail, når den er videresendt til relevant medarbejder.

Deltagelse i SET møder
Når du tilmelder dig et af SET’s arrangementer registreres følgende oplysninger:

  • Virksomheds navn, adresse og telefonnummer
  • Deltagers navn, mail og telefonnummer
  • Faktura-mail eller EAN-nummer
  • Eventuelt supplerende, frivillige oplysninger

Oplysningerne registreres og gemmes hos SET’s leverandør Nem Tilmeld, der varetager administration og betaling til de forskellige arrangementer. I Nem Tilmeld systemet genererer deltagerlister til omdeling, navne skilte samt fakturalister. Til visse arrangementer udsendes deltagerlister på forhånd til deltagerne, så de kan planlægge, hvem de ønsker at komme i kontakt med ved mødet. Formålet med SET’s arrangementer er som oftest at styrke deltagernes netværk og samarbejde, og dette faciltieres bedst ved at kende de øvrige deltagere på forhånd. Hvor deltagerlisten udsendes på forhånd, vil det fremgå af tilmeldingen. Hvis du som deltager ikke ønsker at stå på en deltagerliste, kan du henvende dig til SET.

Brug af billeder
SET tager billeder i forbindelse med vores arrangementer. Dette kan være til brug for en nyhedsmail om arrangementet, til vores sociale medier, til pressemeddelelser, til SET’s hjemmeside og forskelligt markedsførings materiale, etc. Der gøres opmærksom på, at der tages billeder i forbindelse med tilmelding til arrangement.

Hvis du som deltager ikke ønsker at optræde på disse billeder, kan du henvende dig til SET-medarbejder i starten af arrangementet.

Hvis du er i tvivl!
Skulle du være i tvivl om noget efter at have læst ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på info@skiveet.dk eller på tlf: 9614 7677 for at få yderligere information.