Leder:
Innovation Skive – et integreret innovationsmiljø

Denne udgave af SET NEWS fokuserer på planerne om etablering af et innovationsmiljø med involvering af store og små etablerede virksomheder, turismefremmeaktører, kommune, skoler og uddannelsesinstitutioner, eksisterende iværksættermiljøer, investorer m.fl – med SET som driver for processen.

Vækstdagsorden
Visionen for Innovation Skive er at styrke vækstdagsordenen på Skiveegnen, som i det lange perspektiv skal skabe værdi for hele egnen. En dagsorden, der involverer ovennævnte interessenter – og som starter hos iværksætteren, i virksomheden, i skolen og uddannelsesinstitutionen. Ikke hos SET eller i kommunen.

Involverende proces
SET har en ambition og et ønske om at være driver i at samle alle lokale kræfter for dermed at kunne skabe synergi, videndeling og dynamik på Skiveegnen. Når modellen er fundet, vil den langsigtede effekt være økonomisk vækst.

Dertil forventer vi, at et dynamisk miljø vil bidrage til egnens erhvervsmæssige attraktivitet generelt – med deraf følgende øget tilflytning /tilbageflytning til kommunen. Men først når vi har modellen på plads, kan vi begynde at finde ud af, om der skal etableres et fælles fysisk miljø – og i givet fald, hvor det skal placeres.

Hvor kommer ideen fra?
Den oprindelige tanke om et fælles fysisk innovationsmiljø stammer fra det tværfaglige uddannelses/iværksættersamarbejde NextStep.

Tankerne var, at der skulle skabes et sted – et miljø – hvor iværksættere, studerende og etablerede virksomheder – SET, uddannelsesinstitutioner, universiteter, kommune – møder hinanden og kobles sammen på tværs for at kunne sparre, finde fælles løsninger og udnytte hinandens kompetencer..

Hvem er ”vi”?
Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er SETs projekt – men Skiveegnens fælles projekt. SET har stillet sig til rådighed som driver for processen og vi har derfor igangsat en proces, som skal realisere ønsket om et samlet innovationsmiljø.

Når vi taler om ”vi” i denne sammenhæng er det derfor i første omgang SET – som driver af processen.

Men ”vi” skal bredes ud, så hele Skiveegnen føler sig som en del af ”vi”. SET har naturligvis fortsat sin egen Strategi for 2020, men sat lidt på spidsen er Innovation Skive – som vi forestiller os det – en fælles overbygning på de tanker og temaer, mål og visioner, som er indeholdt i strategien.

Hvorfor gør vi det?
I andre kommuner har man – med succes – skabt lignende miljøer eller har planer om det. For ikke at blive kørt bagud, er det derfor helt logisk, at vi også her på Skiveegnen skaber den synergi, der kan give værdi og vækst for hele egnen.

Vi skal ikke kopiere, hvad de laver i andre kommuner, men vi kan lade os inspirere og koble det sammen med vores egen udviklingsproces. Og der ud fra kan vi lave en Skive model, der er tilpasset virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre partnere, der kan se sig ind i miljøet.

Hvad gør vi?
SET har søgt midler i Skive Kommunes Vækstpulje til Fase 1. I denne fase er målet at finde ud af, hvad
Skiveegnen kan og vil – at udbrede kendskabet til, hvad Innovation Skive er for en størrelse og involvere alle parter og skabe grundlag og konsensus for en fremtidig model for vækst og innovation på Skiveegnen.

Hvordan gør vi?
Sammen med en professionel konsulent, Christopher Sorensen, har vi sat en udviklingsproces i gang, der skal lægge et godt fundament for det fremtidige arbejde. Samtidig er målet med fase 1 at få et overblik over mulighederne for medfinansiering til efterfølgende faser: Opstart: marts-december 2018 & Videreudvikling: 2019

Hvor skal ”huset” ligge?
Nu kalder vi det ganske vist Innovation Skive – men det er mere en beskrivende arbejdstitel end et egentligt navn. Og vi taler om ”miljø” som et fysisk hus, hvor parterne bringes sammen. Men realiteten er, at den proces, som vi nu er i gang, skal give svaret på, om det skal være et fælles hus. Måske viser det sig, at ”miljø” mere skal være en forståelse for /enighed om, at vi skal arbejde sammen på en anden måde, hvis Skiveegen skal skabe væksten og fastholde udviklingen.

Hvad skal du gøre?
Vi har brug for DIN støtte og opbakning – så vi sammen kan realisere visionen – til gavn for os alle. Bliv en del af værdikæden ved at være åben overfor vidensdeling og samarbejde og ved aktivt at søge ind i det univers, hvor ideer, tanker og ønsker italesættes. Vi er ikke i tvivl om, at Innovation Skive vil skabe værdi – på alle planer.

Vi vil udfordre ”plejer”
– for at skabe vækst og udvikling på Skiveegnen
Det kan være svært at illustrere, hvad forskellen forventes at blive, når Innovation Skive er rullet ud. Men her er et bud på, hvad der sker, når man udfordrer ”plejer”. Det kan fx være indenfor erhvervsfremmesystemet, hvor SET (og vore kolleger landet over) hidtil har fået kendskab til programmer og ordninger – som vi efterfølgende har bragt videre til jer i erhvervslivet. Med Innovation Skive vil vi gerne vende dette på hovedet ved at starte med jeres ønsker og behov.

 

 

Få mere at vide
Vi har brug for erhvervets støtte og opbakning – så vi sammen kan realisere visionen – til gavn for os alle. Bliv en del af værdikæden ved at være åben overfor vidensdeling og samarbejde og ved aktivt at søge ind i det univers, hvor ideer, tanker og ønsker italesættes. Vi er ikke i tvivl om, at Innovation Skive vil skabe værdi – på alle planer.

Kontakt
Ring til os på tlf. 9614 7677

Læs mere
Læs mere i SET News, hvor vi ser nærmere på Innovation Skive – hvad det kommer til at betyde for erhvervslivet og Skiveegnen, og hvordan man andre steder har skabt vækst via samarbejde og fællesskab. Læs også interviewet med økonomiprofessor Philip Schröder fra Aarhus Universitet, der giver sit bud på, hvordan vækst og udvikling opstår.

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer vores cookie- og privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close